Werkwijze.


Als energetisch therapeut werk ik vanuit een holistische visie. In de holistische visie wordt de mens gezien als één geheel. Lichaam, emotie en geest zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Er is altijd een relatie tussen je lichaam en dat wat je denkt of voelt. Als je wilt werken aan een klacht, bijvoorbeeld hoofdpijn, dan gaat het er niet om alleen die pijn te bestrijden maar proberen we samen te zoeken naar de oorzaak van die pijn.
De gesprekken /behandelingen zijn er op gericht niet alleen naar de klacht te kijken maar naar de mens als geheel.
De behandeling heeft als doel de samenhang tussen het fysieke, emotionele, geestelijke en spirituele te bevorderen.
Het zelfhelend vermogen wordt hierbij gestimuleerd.

Het is begrijpelijk dat het zoeken naar de verbinding tussen reguliere en complementaire (aanvullende) geneeskunde/zorg mijn interesse en focus heeft.
Mijn behandelingsvorm vervangt niet de behandeling van een arts, specialist, paramedicus of psycholoog, maar werkt vooral aanvullend of staat er los van.

Tijdens de begeleiding word je uitgenodigd om naar jezelf te kijken en leer je anders om te gaan met de klachten en/of problemen. Je leert eveneens omgaan met gebeurtenissen in je leven waardoor bewustzijn ontstaat met betrekking tot patronen of overtuigingen.
Vanuit dit bewustzijn kun jij je vervolgens ont-wikkelen en in vrijheid jouw eigen keuzes maken.