Een Klacht


Naast een behandelovereenkomst, maak ik in principe afspraken met je over de te volgen behandelwijze. Ik doe mijn uiterste best om jouw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat over beslissingen die genomen worden of over de manier waarop ik met jou omga. Je hebt dan de mogelijkheden om een klacht in te dienen.


Wkkgz


De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.
Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VVET hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.


Als er tijdens een behandeling iets is gebeurd of er wordt iets gezegd waar je het niet mee eens bent, is het van belang om dit altijd eerst te bespreken met mij.


Voor verdere informatie zie onderstaande links:


Klachtenfolder:


Klachtenfolder_VVET_170126_boekafdruk_2.pdf


Klachtenregeling:


Klachtenregeling_VVET_23-01-2017_cd_1.pdf


Contactgegevens klachtenprocedure:


Contactgegevens_klachtenprocedure_VVET.pdf