Begeleiding kinderen.


Een kind mag kind zijn en zoekt zijn weg in een spannende, drukke wereld. Kinderen staan open voor de wonderen en verrassingen van het leven en de natuur. Doordat ze nog op een natuurlijke manier denken, begrijpen ze makkelijker de samenhang tussen hen zelf, de natuur en energie.
Toch kunnen ze overprikkeld raken door te veel indrukken. Vaak uiten de kinderen dit door zich terug te trekken of juist boos te reageren. Ze kunnen opstandig zijn omdat zij zich onzeker, onveilig of niet begrepen voelen. Ook zijn er kinderen met (lichamelijke) klachten waar moeilijk of geen oorzaak voor te vinden is.
De ouders weten dat hun kind ‘‘niet goed in haar/zijn vel zit’’ en daarmee mogelijk gepest wordt maar kunnen het niet oplossen.

Begeleiding zorgt ervoor dat het kind weer met beide voeten op de grond komt te staan, waardoor meer zelfvertrouwen kan ontstaan. Dit zorgt ervoor dat het kind duidelijk wordt wat hij/zij wel en/of niet wil. Het gevoel gaat duidelijker spreken, angsten kunnen naar de achtergrond gaan of zelfs verdwijnen. Kinderen voelen zich dan meer in staat om zichzelf te kunnen zijn, beter om te gaan met wie ze zijn en wat ze kunnen, leren beter om te gaan met gevoeligheden. Ze leren ontdekken wat ze willen en hoe ze met hun eigen ik en wil om kunnen gaan.

Energetisch kinderbegeleiding kan helpen bij:
- het niet lekker in het vel zitten;
- slecht slapen;
- het verdrietig en eenzaam voelen;
- te veel in het hoofd zitten en te weinig aarding hebben;
- weinig ik-besef;
- snel overprikkelt zijn;
- veel huilen (huilbaby's);
- geen aansluiting vinden;
- psychosomatische klachten;
- eetproblemen.

Om de vragen van het kind op de juiste manier te kunnen benaderen is het intakegesprek met de ouders.
Uiteraard worden zij ook betrokken bij het begeleidingsproces.